• AARD 3017   -10 -0.33%
 • ADB 111   -1.75 -1.56%
 • AIC 790   -0.98999 -0.13%
 • APU 1139   -6 -0.53%
 • BDS 1260   -2 -0.16%
 • BODI 89.5   +0.02 0.02%
 • BOGD 86.02   -0.680002 -0.78%
 • GAZR 49.44   +4.08 8.32%
 • GLMT 851.54   -1.61998 -0.19%
 • GOV 255.6   +1.46001 0.57%
 • INV 0   +6400 inf%
 • KHAN 1081   -3 -0.28%
 • LEND 53.01   -2.02 -3.73%
 • MFC 99   +1.62 1.65%
 • MNDL 57   -0.150002 -0.26%
 • MSE 117   -3.23 -2.74%
 • NEH 18   -0.49 -2.65%
 • SBM 465.99   +7.73001 1.69%
 • SUU 364.99   +1.50999 0.42%
 • TDB 25240   -320 -1.26%
 • AARD 3017   -10 -0.33%
 • ADB 111   -1.75 -1.56%
 • AIC 790   -0.98999 -0.13%
 • APU 1139   -6 -0.53%
 • BDS 1260   -2 -0.16%
 • BODI 89.5   +0.02 0.02%
 • BOGD 86.02   -0.680002 -0.78%
 • GAZR 49.44   +4.08 8.32%
 • GLMT 851.54   -1.61998 -0.19%
 • GOV 255.6   +1.46001 0.57%
 • INV 0   +6400 inf%
 • KHAN 1081   -3 -0.28%
 • LEND 53.01   -2.02 -3.73%
 • MFC 99   +1.62 1.65%
 • MNDL 57   -0.150002 -0.26%
 • MSE 117   -3.23 -2.74%
 • NEH 18   -0.49 -2.65%
 • SBM 465.99   +7.73001 1.69%
 • SUU 364.99   +1.50999 0.42%
 • TDB 25240   -320 -1.26%

Ард Секюритиз ҮЦК Биржийн бус зах зээл дээр ээлжит бондоо гаргалаа.

Гадаад арилжаанд оролцох боломжтой боллоо.

ЭТТ-н 1,072 хувьцааны данс нээх заавар

Бидний тухай

Бид 1997 онд анх байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зохих ёсны зөвшөөрлүүдийн дагуу брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэх мэт санхүүгийн зуучлалын цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа Монгол Улсын ууган компани юм.

ЭТТ-н ногдол ашгийг дараах байдлаар хуваарилахаар шийдвэр гарсныг харилцагч та бүхэнд хүргэж байна. Насанд хүрсэн иргэний хувьд: ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данстай – 600,000 хүн иргэн байгаа ба тэдгээр иргэдийн данс руу нь ногдол ашиг нь шууд шилжүүлэгдэнэ ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данс байхгүй бол, ebarimt-д бүртгэлтэй байгаа 1,300,000 иргэний банкны данс руу нь ногдол ашиг нь орно ?Үлдсэн насанд хүрсэн иргэд брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулаад ногдол ашгаа аажмаар аваад явах боломжтой. Насанд хүрээгүй буюу хүүхдийн хувьд: ?Хүүхдийн мөнгө болох 20,000 төгрөг авдаг данс руу нь шууд орно ?Хүүхдийн мөнгө авдаггүй бол, хадгаламжийн данс руу нь орно ?Дээрхийн аль нь ч байхгүй бол брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулан ногдол ашгаа аажмаар авна. Хэрвээ та дээрхи шаардлагуудыг хангаагүй, эсвэл өөрийн брокерийн дансаараа Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаанд оролцохыг хүсвэл Ард Аппаараа дансаа нээгээрэй.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

Хамтрагчид