• AARD 3040   +0 0.00%
 • ADB 114.75   +0 0.00%
 • AIC 772.74   +2.26 0.29%
 • APU 1197   -2 -0.17%
 • BDS 1325   -105 -7.34%
 • BODI 89   +0 0.00%
 • BOGD 91.49   -0.5 -0.56%
 • GAZR 50.7   -1.2 -2.37%
 • GLMT 832   +3.51 0.42%
 • GOV 255.78   +2.55 1.00%
 • INV 5785   -10 -0.17%
 • KHAN 1029   +0 0.00%
 • LEND 47.99   -0.68 -1.42%
 • MFC 106.39   +0 0.00%
 • MMX 3800   +320 9.20%
 • MNDL 59   -0.17 -0.29%
 • MNP 774   +0 0.00%
 • MSE 110   +0.29 0.27%
 • NEH 18   -0.19 -1.04%
 • SBM 450.02   +17.68 3.87%
 • AARD 3040   +0 0.00%
 • ADB 114.75   +0 0.00%
 • AIC 772.74   +2.26 0.29%
 • APU 1197   -2 -0.17%
 • BDS 1325   -105 -7.34%
 • BODI 89   +0 0.00%
 • BOGD 91.49   -0.5 -0.56%
 • GAZR 50.7   -1.2 -2.37%
 • GLMT 832   +3.51 0.42%
 • GOV 255.78   +2.55 1.00%
 • INV 5785   -10 -0.17%
 • KHAN 1029   +0 0.00%
 • LEND 47.99   -0.68 -1.42%
 • MFC 106.39   +0 0.00%
 • MMX 3800   +320 9.20%
 • MNDL 59   -0.17 -0.29%
 • MNP 774   +0 0.00%
 • MSE 110   +0.29 0.27%
 • NEH 18   -0.19 -1.04%
 • SBM 450.02   +17.68 3.87%

Ард Секюритиз ҮЦК Биржийн бус зах зээл дээр ээлжит бондоо гаргалаа.

Гадаад арилжаанд оролцох боломжтой боллоо.

ЭТТ-н 1,072 хувьцааны данс нээх заавар

Бидний тухай

Бид 1997 онд анх байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зохих ёсны зөвшөөрлүүдийн дагуу брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэх мэт санхүүгийн зуучлалын цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа Монгол Улсын ууган компани юм.

ЭТТ-н ногдол ашгийг дараах байдлаар хуваарилахаар шийдвэр гарсныг харилцагч та бүхэнд хүргэж байна. Насанд хүрсэн иргэний хувьд: ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данстай – 600,000 хүн иргэн байгаа ба тэдгээр иргэдийн данс руу нь ногдол ашиг нь шууд шилжүүлэгдэнэ ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данс байхгүй бол, ebarimt-д бүртгэлтэй байгаа 1,300,000 иргэний банкны данс руу нь ногдол ашиг нь орно ?Үлдсэн насанд хүрсэн иргэд брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулаад ногдол ашгаа аажмаар аваад явах боломжтой. Насанд хүрээгүй буюу хүүхдийн хувьд: ?Хүүхдийн мөнгө болох 20,000 төгрөг авдаг данс руу нь шууд орно ?Хүүхдийн мөнгө авдаггүй бол, хадгаламжийн данс руу нь орно ?Дээрхийн аль нь ч байхгүй бол брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулан ногдол ашгаа аажмаар авна. Хэрвээ та дээрхи шаардлагуудыг хангаагүй, эсвэл өөрийн брокерийн дансаараа Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаанд оролцохыг хүсвэл Ард Аппаараа дансаа нээгээрэй.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

Хамтрагчид