• AARD 9000   +25 0.27%
 • ADB 212   +1 0.46%
 • AIC 1340   +4 0.30%
 • APU 1660   +49 2.97%
 • BDS 1160   +0 0.00%
 • BNG 29500   +1000 3.51%
 • BODI 154   +0 0.00%
 • GOV 330   -1.15 -0.35%
 • INV 3150   +266 8.84%
 • LEND 38   +1.95 5.12%
 • MFC 101   +9.03 9.03%
 • MMX 3545   +9 0.27%
 • MNDL 99   +1.03 1.05%
 • MNP 1228   +0 0.00%
 • NEH 25   +0.99 3.96%
 • SUU 403   +2.93 0.73%
 • TCK 24000   +2300 10.60%
 • TTL 7455   +0 0.00%
 • TUM 590.5   -7.65 -1.29%
 • AARD 9000   +25 0.27%
 • ADB 212   +1 0.46%
 • AIC 1340   +4 0.30%
 • APU 1660   +49 2.97%
 • BDS 1160   +0 0.00%
 • BNG 29500   +1000 3.51%
 • BODI 154   +0 0.00%
 • GOV 330   -1.15 -0.35%
 • INV 3150   +266 8.84%
 • LEND 38   +1.95 5.12%
 • MFC 101   +9.03 9.03%
 • MMX 3545   +9 0.27%
 • MNDL 99   +1.03 1.05%
 • MNP 1228   +0 0.00%
 • NEH 25   +0.99 3.96%
 • SUU 403   +2.93 0.73%
 • TCK 24000   +2300 10.60%
 • TTL 7455   +0 0.00%
 • TUM 590.5   -7.65 -1.29%

Степ Голд Лимитед Монголын Хөрөнгийн Биржид давхар бүртгүүлж, хувьцаа гаргахаар боллоо

Гадаад арилжаанд оролцох боломжтой боллоо.

ЭТТ-н 1,072 хувьцааны данс нээх заавар

Бидний тухай

Бид 1997 онд анх байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зохих ёсны зөвшөөрлүүдийн дагуу брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэх мэт санхүүгийн зуучлалын цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа Монгол Улсын ууган компани юм.

ЭТТ-н ногдол ашгийг дараах байдлаар хуваарилахаар шийдвэр гарсныг харилцагч та бүхэнд хүргэж байна. Насанд хүрсэн иргэний хувьд: ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данстай – 600,000 хүн иргэн байгаа ба тэдгээр иргэдийн данс руу нь ногдол ашиг нь шууд шилжүүлэгдэнэ ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данс байхгүй бол, ebarimt-д бүртгэлтэй байгаа 1,300,000 иргэний банкны данс руу нь ногдол ашиг нь орно ?Үлдсэн насанд хүрсэн иргэд брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулаад ногдол ашгаа аажмаар аваад явах боломжтой. Насанд хүрээгүй буюу хүүхдийн хувьд: ?Хүүхдийн мөнгө болох 20,000 төгрөг авдаг данс руу нь шууд орно ?Хүүхдийн мөнгө авдаггүй бол, хадгаламжийн данс руу нь орно ?Дээрхийн аль нь ч байхгүй бол брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулан ногдол ашгаа аажмаар авна. Хэрвээ та дээрхи шаардлагуудыг хангаагүй, эсвэл өөрийн брокерийн дансаараа Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаанд оролцохыг хүсвэл Ард Аппаараа дансаа нээгээрэй.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

Хамтрагчид