• AARD 4000   -72 -1.81%
 • ADB 105   +3.82 3.62%
 • AIC 814   -0.709988 -0.09%
 • APU 1490   +3 0.20%
 • BOGD 1850   +32 1.76%
 • GLMT 1170   -4 -0.34%
 • GOV 250   +0.420002 0.17%
 • INV 4950   -38 -0.78%
 • LEND 30.89   +3.32 11.06%
 • MFC 115   -0.710001 -0.61%
 • MMX 4000   +41 1.04%
 • MNDL 86.99   -0.0999985 -0.12%
 • MNP 880   -6.7 -0.76%
 • MSE 169.99   -3.62 -2.15%
 • NEH 20.86   -0.0300008 -0.14%
 • SBM 622   +11.69 1.89%
 • SUU 500   +2.98999 0.60%
 • TTL 8605   +1250 14.88%
 • TUM 370   +1.47 0.40%
 • AARD 4000   -72 -1.81%
 • ADB 105   +3.82 3.62%
 • AIC 814   -0.709988 -0.09%
 • APU 1490   +3 0.20%
 • BOGD 1850   +32 1.76%
 • GLMT 1170   -4 -0.34%
 • GOV 250   +0.420002 0.17%
 • INV 4950   -38 -0.78%
 • LEND 30.89   +3.32 11.06%
 • MFC 115   -0.710001 -0.61%
 • MMX 4000   +41 1.04%
 • MNDL 86.99   -0.0999985 -0.12%
 • MNP 880   -6.7 -0.76%
 • MSE 169.99   -3.62 -2.15%
 • NEH 20.86   -0.0300008 -0.14%
 • SBM 622   +11.69 1.89%
 • SUU 500   +2.98999 0.60%
 • TTL 8605   +1250 14.88%
 • TUM 370   +1.47 0.40%

Ард Секюритиз ҮЦК Биржийн бус зах зээл дээр ээлжит бондоо гаргалаа.

Гадаад арилжаанд оролцох боломжтой боллоо.

ЭТТ-н 1,072 хувьцааны данс нээх заавар

Бидний тухай

Бид 1997 онд анх байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зохих ёсны зөвшөөрлүүдийн дагуу брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэх мэт санхүүгийн зуучлалын цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа Монгол Улсын ууган компани юм.

ЭТТ-н ногдол ашгийг дараах байдлаар хуваарилахаар шийдвэр гарсныг харилцагч та бүхэнд хүргэж байна. Насанд хүрсэн иргэний хувьд: ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данстай – 600,000 хүн иргэн байгаа ба тэдгээр иргэдийн данс руу нь ногдол ашиг нь шууд шилжүүлэгдэнэ ?ҮЦТХТ дээр баталгаажсан данс байхгүй бол, ebarimt-д бүртгэлтэй байгаа 1,300,000 иргэний банкны данс руу нь ногдол ашиг нь орно ?Үлдсэн насанд хүрсэн иргэд брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулаад ногдол ашгаа аажмаар аваад явах боломжтой. Насанд хүрээгүй буюу хүүхдийн хувьд: ?Хүүхдийн мөнгө болох 20,000 төгрөг авдаг данс руу нь шууд орно ?Хүүхдийн мөнгө авдаггүй бол, хадгаламжийн данс руу нь орно ?Дээрхийн аль нь ч байхгүй бол брокерийн дансаа нээн, банкны дансаа баталгаажуулан ногдол ашгаа аажмаар авна. Хэрвээ та дээрхи шаардлагуудыг хангаагүй, эсвэл өөрийн брокерийн дансаараа Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаанд оролцохыг хүсвэл Ард Аппаараа дансаа нээгээрэй.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

Хамтрагчид