• AARD 3200   +233 7.30%
 • ADB 110   +0.870002 0.80%
 • AIC 775   -1.56 -0.20%
 • APU 1116   -9 -0.81%
 • BODI 86.99   +0.00000213623 0.00%
 • BOGD 88   -2.84 -3.20%
 • GAZR 49   +0.29 0.59%
 • GLMT 843   -1.7 -0.20%
 • GOV 254   +0.470004 0.19%
 • INV 6650   +5 0.08%
 • INV 0   +6600 inf%
 • KHAN 1080   -1 -0.09%
 • LEND 51   -0.299999 -0.58%
 • MFC 97.6   +1.02 1.04%
 • MMX 3270   +0 0.00%
 • MNDL 56.5   +0.389999 0.70%
 • MSE 112.15   -0.83 -0.73%
 • NEH 18   -0.01 -0.06%
 • SBM 450.2   -0.149994 -0.03%
 • SUU 363   +1.06 0.29%
 • AARD 3200   +233 7.30%
 • ADB 110   +0.870002 0.80%
 • AIC 775   -1.56 -0.20%
 • APU 1116   -9 -0.81%
 • BODI 86.99   +0.00000213623 0.00%
 • BOGD 88   -2.84 -3.20%
 • GAZR 49   +0.29 0.59%
 • GLMT 843   -1.7 -0.20%
 • GOV 254   +0.470004 0.19%
 • INV 6650   +5 0.08%
 • INV 0   +6600 inf%
 • KHAN 1080   -1 -0.09%
 • LEND 51   -0.299999 -0.58%
 • MFC 97.6   +1.02 1.04%
 • MMX 3270   +0 0.00%
 • MNDL 56.5   +0.389999 0.70%
 • MSE 112.15   -0.83 -0.73%
 • NEH 18   -0.01 -0.06%
 • SBM 450.2   -0.149994 -0.03%
 • SUU 363   +1.06 0.29%

Hedge stock

HEDGED STOCK нь таны хөрөнгө оруулсан Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хувьцааны (MSE:AARD) ханшийн уналтаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах зорилготой бүтээгдэхүүн юм. Өөрөөр хэлбэл харилцагч 10,000 төгрөгийн ханшаар тооцож AARD хувьцаанд хөрөнгө оруулж 12 сарын хугацаанд локтой хадгалах бөгөөд хугацааны эцэст хувьцааны ханш өсөөгүй тохиолдолд харилцагч гэрээнд заасан өгөөж болох 8%-ийн тогтмол өгөөжийг анхны хөрөнгө оруулалтын хамт буцаан авах харин хувьцааны ханш өссөн тохиолдолд ханшийн зөрүүний ашгийг хүртэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:9414-9464

 

Хамтрагчид