• AARD 3020   -2 -0.07%
 • ADB 110.11   -4.01 -3.52%
 • AIC 759   -13 -1.67%
 • APU 1194   -3 -0.25%
 • BODI 90.99   +3.99 4.59%
 • BOGD 90   +0 0.00%
 • GAZR 49.9   -0.00000152588 0.00%
 • GLMT 837   +3.99 0.48%
 • GOV 270   -8.46 -3.11%
 • INV 5740   +0 0.00%
 • KHAN 1039   +37 3.57%
 • LEND 48   +0.0900015 0.19%
 • MFC 106.4   +1.24 1.18%
 • MIK 15000   -50 -0.33%
 • MNDL 60.99   -0.0300018 -0.05%
 • MNP 774   +3.5 0.45%
 • MSE 110   +1.55 1.44%
 • NEH 18.18   +0.239999 1.34%
 • SBM 478   -6.3 -1.32%
 • SUU 369   -1.89999 -0.51%
 • AARD 3020   -2 -0.07%
 • ADB 110.11   -4.01 -3.52%
 • AIC 759   -13 -1.67%
 • APU 1194   -3 -0.25%
 • BODI 90.99   +3.99 4.59%
 • BOGD 90   +0 0.00%
 • GAZR 49.9   -0.00000152588 0.00%
 • GLMT 837   +3.99 0.48%
 • GOV 270   -8.46 -3.11%
 • INV 5740   +0 0.00%
 • KHAN 1039   +37 3.57%
 • LEND 48   +0.0900015 0.19%
 • MFC 106.4   +1.24 1.18%
 • MIK 15000   -50 -0.33%
 • MNDL 60.99   -0.0300018 -0.05%
 • MNP 774   +3.5 0.45%
 • MSE 110   +1.55 1.44%
 • NEH 18.18   +0.239999 1.34%
 • SBM 478   -6.3 -1.32%
 • SUU 369   -1.89999 -0.51%

Hedge stock

HEDGED STOCK нь таны хөрөнгө оруулсан Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хувьцааны (MSE:AARD) ханшийн уналтаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах зорилготой бүтээгдэхүүн юм. Өөрөөр хэлбэл харилцагч 10,000 төгрөгийн ханшаар тооцож AARD хувьцаанд хөрөнгө оруулж 12 сарын хугацаанд локтой хадгалах бөгөөд хугацааны эцэст хувьцааны ханш өсөөгүй тохиолдолд харилцагч гэрээнд заасан өгөөж болох 8%-ийн тогтмол өгөөжийг анхны хөрөнгө оруулалтын хамт буцаан авах харин хувьцааны ханш өссөн тохиолдолд ханшийн зөрүүний ашгийг хүртэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:9414-9464

 

Хамтрагчид