• AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   +0.78 0.10%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   -0.26 -0.11%
 • LEND 46.5   -1.41 -3.04%
 • MFC 72.5   +0.28 0.39%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -2 -0.11%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   -0.87 -0.42%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   +0.78 0.10%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   -0.26 -0.11%
 • LEND 46.5   -1.41 -3.04%
 • MFC 72.5   +0.28 0.39%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -2 -0.11%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   -0.87 -0.42%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%

Үнэт цаас барьцаалсан зээлийн үнэлгээ гаргах

Үнэт цаас эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн үнэт цаасыг өөрийн болон бусдын зээлийн барьцаа болгон ашиглаж болно. Үүний тулд таны дансны үлдэгдэл барьцаа хөрөнгийн хэмжээг хангахуйц хэмжээтэй бөгөөд үнэт цаасыг өөр төрлийн зээлийн барьцаанд тавиагүй байх шаардлагтай.

Манай компани нь тухайн зээлдэгчдид зориулж үнэт цаасны үнэлгээ гаргах үйлчилгээг үзүүлдэг.

Хамтрагчид