• AARD 3650   +25 0.68%
 • ADB 100.1   -0.449997 -0.44%
 • AIC 795   +13.79 1.73%
 • APU 1486   -28 -1.88%
 • BDS 1501   -49 -3.16%
 • BOGD 1815   -12 -0.66%
 • GLMT 1250   -13 -1.02%
 • GOV 249.9   -1.10001 -0.44%
 • INV 4855   +16 0.32%
 • LEND 31.01   +0.0699997 0.21%
 • MFC 116   -0.0200034 -0.02%
 • MMX 3999   +80 2.04%
 • MNDL 88   +0.220001 0.25%
 • MNP 870.5   +0.559993 0.06%
 • MSE 154   +0.47 0.30%
 • NEH 19.98   -0.18 -0.90%
 • SBM 634   -3.04 -0.48%
 • SUU 500   +0.019989 0.00%
 • TCK 33900   +100 0.30%
 • TTL 10580   -20 -0.19%
 • AARD 3650   +25 0.68%
 • ADB 100.1   -0.449997 -0.44%
 • AIC 795   +13.79 1.73%
 • APU 1486   -28 -1.88%
 • BDS 1501   -49 -3.16%
 • BOGD 1815   -12 -0.66%
 • GLMT 1250   -13 -1.02%
 • GOV 249.9   -1.10001 -0.44%
 • INV 4855   +16 0.32%
 • LEND 31.01   +0.0699997 0.21%
 • MFC 116   -0.0200034 -0.02%
 • MMX 3999   +80 2.04%
 • MNDL 88   +0.220001 0.25%
 • MNP 870.5   +0.559993 0.06%
 • MSE 154   +0.47 0.30%
 • NEH 19.98   -0.18 -0.90%
 • SBM 634   -3.04 -0.48%
 • SUU 500   +0.019989 0.00%
 • TCK 33900   +100 0.30%
 • TTL 10580   -20 -0.19%

Үнэт цаас барьцаалсан зээлийн үнэлгээ гаргах

Үнэт цаас эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн үнэт цаасыг өөрийн болон бусдын зээлийн барьцаа болгон ашиглаж болно. Үүний тулд таны дансны үлдэгдэл барьцаа хөрөнгийн хэмжээг хангахуйц хэмжээтэй бөгөөд үнэт цаасыг өөр төрлийн зээлийн барьцаанд тавиагүй байх шаардлагтай.

Манай компани нь тухайн зээлдэгчдид зориулж үнэт цаасны үнэлгээ гаргах үйлчилгээг үзүүлдэг.

Хамтрагчид