• ADU 600   -2.06 -0.34%
 • AIC 673   +0 0.00%
 • APU 567   -0.219971 -0.04%
 • BODI 112   -1 -0.88%
 • GOV 194   -0.760003 -0.39%
 • LEND 29.6   +0 0.00%
 • MFC 70   +0.99 1.41%
 • MMX 2900   +0 0.00%
 • MNDL 43.99   -1.59 -3.65%
 • MNP 585   -5 -0.85%
 • NEH 14.98   -0.42 -2.81%
 • SUU 210   +0.97 0.46%
 • TTL 5750   +150 2.65%
 • TUM 154   -0.5 -0.32%
 • ADU 600   -2.06 -0.34%
 • AIC 673   +0 0.00%
 • APU 567   -0.219971 -0.04%
 • BODI 112   -1 -0.88%
 • GOV 194   -0.760003 -0.39%
 • LEND 29.6   +0 0.00%
 • MFC 70   +0.99 1.41%
 • MMX 2900   +0 0.00%
 • MNDL 43.99   -1.59 -3.65%
 • MNP 585   -5 -0.85%
 • NEH 14.98   -0.42 -2.81%
 • SUU 210   +0.97 0.46%
 • TTL 5750   +150 2.65%
 • TUM 154   -0.5 -0.32%

Үнэт цаас барьцаалсан зээлийн үнэлгээ гаргах

Үнэт цаас эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн үнэт цаасыг өөрийн болон бусдын зээлийн барьцаа болгон ашиглаж болно. Үүний тулд таны дансны үлдэгдэл барьцаа хөрөнгийн хэмжээг хангахуйц хэмжээтэй бөгөөд үнэт цаасыг өөр төрлийн зээлийн барьцаанд тавиагүй байх шаардлагтай.

Манай компани нь тухайн зээлдэгчдид зориулж үнэт цаасны үнэлгээ гаргах үйлчилгээг үзүүлдэг.

Хамтрагчид