• ADU 618.99   +1 0.16%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   -1.21 -0.16%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   -0.27 -0.11%
 • LEND 46.5   -0.11 -0.24%
 • MFC 72.5   -0.17 -0.23%
 • MMX 2859   -349 -12.21%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -92 -5.13%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   +3.73 1.79%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%
 • ADU 618.99   +1 0.16%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   -1.21 -0.16%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   -0.27 -0.11%
 • LEND 46.5   -0.11 -0.24%
 • MFC 72.5   -0.17 -0.23%
 • MMX 2859   -349 -12.21%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -92 -5.13%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   +3.73 1.79%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%

Үнэт цаасны арилжаанд зуучлах

Манай компани иргэд, аж ахуй нэгжид Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйлчилгээг үзүүлдэг. Та Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр бүртгэлтэй үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалга өгхөөс гадна манай Интернет Арилжааны Системийг ашиглан өөрийн үнэт цаасны дансыг бүрэн удирдах боломжтой.

Мөн та манайхаар дамжуулан хаалттай хүрээнд гаргасан компанийн үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах боломжтой.

БРОКЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Манай компанийн брокерийн үйлчилгээг авснаар Монголын Хөрөнгийн Бирж дээрх үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх, компанийн зүгээс гаргасан хаалттай өрийн бичгийг худалдан авах зэрэг үйлчилгээг авах боломжтой.

ОНЛАЙН ДАНСНЫ УДИРДЛАГА

Манай компанийн онлайн дансны удирдлагыг хэрэглэснээр дэлхийн хаанаасч Монголын Хөрөнгийн Биржийн арилжаанд оролцох, өөрийн дансны хуулга харах, үнэт цаасны шинжилгээ хийх зэрэг олон үйлчилгээг нэг дороос авах боломжтой.

Хамтрагчид