• ADU 618.99   +1 0.16%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   -1.21 -0.16%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   +2.73 1.14%
 • LEND 46.5   -0.11 -0.24%
 • MFC 72.5   -0.17 -0.23%
 • MMX 2859   -349 -12.21%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -92 -5.13%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   +3.73 1.79%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%
 • ADU 618.99   +1 0.16%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   -1.21 -0.16%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   +2.73 1.14%
 • LEND 46.5   -0.11 -0.24%
 • MFC 72.5   -0.17 -0.23%
 • MMX 2859   -349 -12.21%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -92 -5.13%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   +3.73 1.79%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%

Нээлттэй болон хаалттай зах зээлд өрийн бичиг арилжих

Бонд буюу өрийн бичиг нь санхүүжилт авч байгаа болон хөрөнгө оруулах сонирхолтой этгээдийг банкны зуучлалгүйгээр шууд холбож, өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх, өрийн бичиг гаргагчид өртөг багатай санхүүжилт татах боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.

Монголын Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй болон Хаалттай хүрээнд гаргасан өрийн бичигт зуучлах үйлчилгээг манай компани үзүүлж байна.


Үнэт цаас гаргах гарын авлага >>>


Төгрөгийн бонд худалдан авах >>>

Долларын бонд худалдан авах >>>

Хамтрагчид