• AARD 3300   +6 0.18%
 • ADB 90.1   -0.739996 -0.79%
 • AIC 711   -3.08998 -0.42%
 • APU 1341   -19 -1.42%
 • BOGD 2250   -2 -0.08%
 • GOV 270   +3.11 1.16%
 • INV 4152   +8 0.18%
 • LEND 36   -0.259998 -0.75%
 • MFC 114.97   -0.260002 -0.23%
 • MNDL 91.2   +0.55 0.61%
 • MNP 805   +0.7 0.09%
 • NEH 21   +0.9 4.48%
 • SUU 515   +0.0499878 0.01%
 • TCK 31880   +0 0.00%
 • TTL 6600   +0 0.00%
 • TUM 421   -15.07 -3.56%
 • AARD 3300   +6 0.18%
 • ADB 90.1   -0.739996 -0.79%
 • AIC 711   -3.08998 -0.42%
 • APU 1341   -19 -1.42%
 • BOGD 2250   -2 -0.08%
 • GOV 270   +3.11 1.16%
 • INV 4152   +8 0.18%
 • LEND 36   -0.259998 -0.75%
 • MFC 114.97   -0.260002 -0.23%
 • MNDL 91.2   +0.55 0.61%
 • MNP 805   +0.7 0.09%
 • NEH 21   +0.9 4.48%
 • SUU 515   +0.0499878 0.01%
 • TCK 31880   +0 0.00%
 • TTL 6600   +0 0.00%
 • TUM 421   -15.07 -3.56%

Нээлттэй болон хаалттай зах зээлд өрийн бичиг арилжих

Бонд буюу өрийн бичиг нь санхүүжилт авч байгаа болон хөрөнгө оруулах сонирхолтой этгээдийг банкны зуучлалгүйгээр шууд холбож, өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх, өрийн бичиг гаргагчид өртөг багатай санхүүжилт татах боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.

Монголын Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй болон Хаалттай хүрээнд гаргасан өрийн бичигт зуучлах үйлчилгээг манай компани үзүүлж байна.


Үнэт цаас гаргах гарын авлага >>>

Хамтрагчид