fbpx
 • USD/MNT2755.56
  +0.28+0.01%
 • EUR/MNT3007.39
  +1.92+0.06%
 • GBP/MNT3576.3
  +3.8+0.13%
 • CNY/MNT394.72
  -0.42-0.11%
 • RUB/MNT43.3
  -0.48-1.1%
 • HKD/MNT354.68
  -0.02-0.01%
 • JPY/MNT25.11
  +0.04+0.16%
 • KRW/MNT2.33
  -0.01-0.43%
 • S&P/ASX 2007130.21
  +26.98+0.38%
 • Shanghai Composite2917.01
  +10.94+0.38%
 • USD/MNT2755.56
  +0.28+0.01%
 • EUR/MNT3007.39
  +1.92+0.06%
 • GBP/MNT3576.3
  +3.8+0.13%
 • CNY/MNT394.72
  -0.42-0.11%
 • RUB/MNT43.3
  -0.48-1.1%
 • HKD/MNT354.68
  -0.02-0.01%
 • JPY/MNT25.11
  +0.04+0.16%
 • KRW/MNT2.33
  -0.01-0.43%
 • S&P/ASX 2007130.21
  +26.98+0.38%
 • Shanghai Composite2917.01
  +10.94+0.38%

Нээлттэй болон хаалттай зах зээлд өрийн бичиг арилжих

Бонд буюу өрийн бичиг нь санхүүжилт авч байгаа болон хөрөнгө оруулах сонирхолтой этгээдийг банкны зуучлалгүйгээр шууд холбож, өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх, өрийн бичиг гаргагчид өртөг багатай санхүүжилт татах боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.
Монголын Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй болон Хаалттай хүрээнд гаргасан өрийн бичигт зуучлах үйлчилгээг манай компани үзүүлж байна.Үнэт цаас гаргах гарын авлага >>>

Хамтрагчид