• ADU 575   +0 0.00%
 • AIC 1450   +10 0.68%
 • APU 710   +2.82002 0.40%
 • GOV 239.5   -2.15 -0.89%
 • LEND 49.93   -1.27 -2.52%
 • MFC 66.7   +0.269997 0.40%
 • MMX 2703   -135 -4.76%
 • MNDL 74.8   -0.400001 -0.54%
 • MNP 1265   -10 -0.79%
 • NEH 26   -2.04 -7.86%
 • SUU 210   -0.800003 -0.38%
 • TCK 14560   -600 -3.96%
 • TTL 6990   +0 0.00%
 • TUM 233   -5.42 -2.42%
 • ADU 575   +0 0.00%
 • AIC 1450   +10 0.68%
 • APU 710   +2.82002 0.40%
 • GOV 239.5   -2.15 -0.89%
 • LEND 49.93   -1.27 -2.52%
 • MFC 66.7   +0.269997 0.40%
 • MMX 2703   -135 -4.76%
 • MNDL 74.8   -0.400001 -0.54%
 • MNP 1265   -10 -0.79%
 • NEH 26   -2.04 -7.86%
 • SUU 210   -0.800003 -0.38%
 • TCK 14560   -600 -3.96%
 • TTL 6990   +0 0.00%
 • TUM 233   -5.42 -2.42%

Ардын цахим мэдээ

Монголын болон олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр өрнөж буй шинэ соргог үйл явдлуудын тухай мэдээ мэдээллийг агуулсан Ард цахим мэдээ нь өдөр бүр манай харилцагчдын цахим хаягаар хүрч байна.

Мөн Монголд хувьцаагаа идэвхтэй арилжаалж буй компаниудын санхүүгийн шинжилгээ, хувьцааны үнэ ханшийн савалгаа зэрэг мэдээллийг харилцагчид маань цаг тухайд нь авах боломжтой.

Ардын цахим мэдээ нь нийгэм, эдийн засаг, дэлхий дахинд юу болж өрнөж байгааг цаг алдалгүй харилцагчдадаа хүргэх зорилготой.

Ардын цахим мэдээ нь 3 хэсгээс бүрддэг.

 1. Ардын эргэн тойронд(Ард Санхүүгийн Нэгдэл-ийн хүрээнд болж өрнөж байгаа үйл явдал, мэдээ мэдээлэл)
 2. Ардын онцлох мэдээ(Монгол улс болон дэлхийн дахинд болж өрнөж буй онцлох 6 мэдээлэл)
 3. Хөрөнгийн зах зээл(Монголын хөрөнгийн зах зээлд болж байгаа үйл явдал хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, өдрийн хамгийн идэвхтэй арилжагдсан өсөлттэй үнэт цаас гэх зэрэг тухайн өдрийн арилжааны тойм мэдээ)

Ардын цахим мэдээг өдөр бүр өөрийн мэйл хаягаар авахыг хүсвэл доор бүртгүүлнэ үү.

Хамтрагчид