Өсөлттэй хувьцаа
 • NEH 16000 +900 +5.96%
 • BNG 28020 +1020 +3.78%
 • JTB 70.97 +2.97 +4.37%
Бууралттай хувьцаа
 • APU 581.12 -3.41 -0.58%
 • EER 3200 -100 -3.03%
 • BDS 801.76 -0.24 -0.03%
Өсөлттэй хувьцаа
 • NEH 16000 +900 +5.96%
 • BNG 28020 +1020 +3.78%
 • JTB 70.97 +2.97 +4.37%
Бууралттай хувьцаа
 • APU 581.12 -3.41 -0.58%
 • EER 3200 -100 -3.03%
 • BDS 801.76 -0.24 -0.03%

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор компанийн хуримтлагдсан цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 120 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн компанийн байранд мөнгөн хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Хамтрагчид