• AARD 3968   +43 1.10%
 • ADB 100.01   -2.9 -2.80%
 • AIC 781.5   +23.88 3.06%
 • APU 1490   +2 0.13%
 • BDS 1503   -149 -9.03%
 • BODI 121.75   -0.33 -0.27%
 • BOGD 1839   +6 0.33%
 • GLMT 1131   -30 -2.60%
 • GOV 250   +1.37 0.55%
 • INV 4890   -52 -1.05%
 • LEND 32.97   -0.740002 -2.26%
 • MFC 119   +1.73 1.46%
 • MNDL 86.8   +0.179997 0.21%
 • MNP 875   +3.95001 0.45%
 • MSE 166   -1.49 -0.90%
 • NEH 20.7   -0.0200008 -0.10%
 • SBM 649.99   -17.77 -2.74%
 • SUU 500   -0.0600012 -0.01%
 • TTL 11500   -360 -3.25%
 • TUM 364   -3.22001 -0.89%
 • AARD 3968   +43 1.10%
 • ADB 100.01   -2.9 -2.80%
 • AIC 781.5   +23.88 3.06%
 • APU 1490   +2 0.13%
 • BDS 1503   -149 -9.03%
 • BODI 121.75   -0.33 -0.27%
 • BOGD 1839   +6 0.33%
 • GLMT 1131   -30 -2.60%
 • GOV 250   +1.37 0.55%
 • INV 4890   -52 -1.05%
 • LEND 32.97   -0.740002 -2.26%
 • MFC 119   +1.73 1.46%
 • MNDL 86.8   +0.179997 0.21%
 • MNP 875   +3.95001 0.45%
 • MSE 166   -1.49 -0.90%
 • NEH 20.7   -0.0200008 -0.10%
 • SBM 649.99   -17.77 -2.74%
 • SUU 500   -0.0600012 -0.01%
 • TTL 11500   -360 -3.25%
 • TUM 364   -3.22001 -0.89%

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор компанийн хуримтлагдсан цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 120 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн компанийн байранд мөнгөн хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Хамтрагчид