Өсөлттэй хувьцаа
 • BDS 850 +1 +0.12%
 • APU 632.81 +2.66 +0.42%
 • SHV 2140 +94 +4.59%
Бууралттай хувьцаа
 • BNG 29980 -20 -0.07%
 • EER 3600 -99 -2.68%
 • GOV 314.58 -0.42 -0.13%
Өсөлттэй хувьцаа
 • BDS 850 +1 +0.12%
 • APU 632.81 +2.66 +0.42%
 • SHV 2140 +94 +4.59%
Бууралттай хувьцаа
 • BNG 29980 -20 -0.07%
 • EER 3600 -99 -2.68%
 • GOV 314.58 -0.42 -0.13%

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор компанийн хуримтлагдсан цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 120 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн компанийн байранд мөнгөн хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Хамтрагчид