• AARD 3910   +9 0.23%
 • ADB 106.02   -5.89 -5.38%
 • AIC 783.01   -2.59003 -0.33%
 • APU 1491   -3 -0.20%
 • BDS 1650   -50 -2.94%
 • BODI 121.5   -0.400002 -0.33%
 • BOGD 1840   -15 -0.81%
 • GLMT 1166   -10 -0.86%
 • GOV 251   -0.459996 -0.18%
 • INV 4850   +100 2.06%
 • LEND 33.99   -0.590002 -1.77%
 • MFC 115   +3.25 2.83%
 • MMX 4000   +0 0.00%
 • MNDL 86.8   -0.13 -0.15%
 • MNP 875   -2.24999 -0.26%
 • MSE 165.01   +0.759998 0.46%
 • NEH 20.62   -0.22 -1.06%
 • SBM 631.02   +16.05 2.54%
 • SUU 499   +0.0299976 0.01%
 • TTL 11090   +1440 14.92%
 • AARD 3910   +9 0.23%
 • ADB 106.02   -5.89 -5.38%
 • AIC 783.01   -2.59003 -0.33%
 • APU 1491   -3 -0.20%
 • BDS 1650   -50 -2.94%
 • BODI 121.5   -0.400002 -0.33%
 • BOGD 1840   -15 -0.81%
 • GLMT 1166   -10 -0.86%
 • GOV 251   -0.459996 -0.18%
 • INV 4850   +100 2.06%
 • LEND 33.99   -0.590002 -1.77%
 • MFC 115   +3.25 2.83%
 • MMX 4000   +0 0.00%
 • MNDL 86.8   -0.13 -0.15%
 • MNP 875   -2.24999 -0.26%
 • MSE 165.01   +0.759998 0.46%
 • NEH 20.62   -0.22 -1.06%
 • SBM 631.02   +16.05 2.54%
 • SUU 499   +0.0299976 0.01%
 • TTL 11090   +1440 14.92%

“ГОВЬ” ХК НЭГЖ ХУВЬЦААНДАА 6,8 ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ТАРААНА

"Говь" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №2 тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6.8 /татварын өмнөх дүн/ төгрөг буюу нийт 5,304,765,000 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгож гаргана. Ногдол ашгийг 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн компанийн байранд бэлэн мөнгөөр эсвэл хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтийн дагуу харилцах дансанд нь шилжүүлэх зэргээр чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгох бөгөөд 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган "ҮЦТХТ" ХХК-д байрших хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэхээр болсон байна.

Хамтрагчид