• AARD 3355   -44 -1.30%
 • ADB 100   +0 0.00%
 • AIC 779.01   -18.92 -2.37%
 • APU 1398   -11 -0.79%
 • BODI 129   +3.97 3.18%
 • BOGD 2370   -10 -0.44%
 • GOV 278   -3.9 -1.40%
 • INV 4250   -95 -2.21%
 • LEND 33.9   -0.01 -0.03%
 • MFC 121   -5.06 -4.15%
 • MNDL 92.5   +1.03 1.11%
 • MNP 770   +51.88 7.22%
 • NEH 22.5   +0 0.00%
 • SUU 504   +0.01 0.00%
 • TTL 8400   -145 -1.73%
 • TUM 435   -1.92 -0.44%
 • AARD 3355   -44 -1.30%
 • ADB 100   +0 0.00%
 • AIC 779.01   -18.92 -2.37%
 • APU 1398   -11 -0.79%
 • BODI 129   +3.97 3.18%
 • BOGD 2370   -10 -0.44%
 • GOV 278   -3.9 -1.40%
 • INV 4250   -95 -2.21%
 • LEND 33.9   -0.01 -0.03%
 • MFC 121   -5.06 -4.15%
 • MNDL 92.5   +1.03 1.11%
 • MNP 770   +51.88 7.22%
 • NEH 22.5   +0 0.00%
 • SUU 504   +0.01 0.00%
 • TTL 8400   -145 -1.73%
 • TUM 435   -1.92 -0.44%

Hedge stock

HEDGED STOCK нь таны хөрөнгө оруулсан Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хувьцааны (MSE:AARD) ханшийн уналтаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах зорилготой бүтээгдэхүүн юм. Өөрөөр хэлбэл харилцагч 10,000 төгрөгийн ханшаар тооцож AARD хувьцаанд хөрөнгө оруулж 12 сарын хугацаанд локтой хадгалах бөгөөд хугацааны эцэст хувьцааны ханш өсөөгүй тохиолдолд харилцагч гэрээнд заасан өгөөж болох 8%-ийн тогтмол өгөөжийг анхны хөрөнгө оруулалтын хамт буцаан авах харин хувьцааны ханш өссөн тохиолдолд ханшийн зөрүүний ашгийг хүртэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:9414-9464

 

Хамтрагчид