Өсөлттэй хувьцаа
 • JTB 71 +0.38 +0.54%
 • BDS 830 +5 +0.61%
 • BAN 1190 +83 +7.5%
Бууралттай хувьцаа
 • APU 581.44 -2.92 -0.5%
 • SHV 1927 -173 -8.24%
 • TCK 17400 -60 -0.34%
Өсөлттэй хувьцаа
 • JTB 71 +0.38 +0.54%
 • BDS 830 +5 +0.61%
 • BAN 1190 +83 +7.5%
Бууралттай хувьцаа
 • APU 581.44 -2.92 -0.5%
 • SHV 1927 -173 -8.24%
 • TCK 17400 -60 -0.34%

Компанийн түүх

Батс инвест нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдав.1998 онд брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулах албан ёсны эрхээ авав.

Андеррайтерийн тусгай зөвшөөрөл авав.

Хаалттай хүрээнд анхны компанийн бонд гаргав.

Компанийн нэр Монет ХХК болж өөрчлөгдөв. СЗХ-оос хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн эрх авав.

Компанийн нэр Монет Капитал ХХК болж өөрчлөгдөв.

МТНД ХХК, И АЙ ТИ ХХК, ТОСК ХХК, Промон трэйд ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээг тус тус үзүүлэв.

Ард Секюритиз ҮЦК ХХК болгон нэрээ өөрчлөв.

ХОҮ ХК-ийн урвуу нэгдэлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ, хаалттай хүрээнд таван компанийн бондыг амжилттай гаргав.

Хамтрагчид