Өсөлттэй хувьцаа
 • BNG 30000 +500 +1.69%
 • EER 3700 +150 +4.05%
 • JTB 74 +1.19 +1.63%
Бууралттай хувьцаа
 • APU 611.74 -6.26 -1.01%
 • NEH 15570 -440 -2.75%
 • GOV 330.68 -4.08 -1.22%
Өсөлттэй хувьцаа
 • BNG 30000 +500 +1.69%
 • EER 3700 +150 +4.05%
 • JTB 74 +1.19 +1.63%
Бууралттай хувьцаа
 • APU 611.74 -6.26 -1.01%
 • NEH 15570 -440 -2.75%
 • GOV 330.68 -4.08 -1.22%

Компанийн түүх

Батс инвест нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдав.1998 онд брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулах албан ёсны эрхээ авав.

Андеррайтерийн тусгай зөвшөөрөл авав.

Хаалттай хүрээнд анхны компанийн бонд гаргав.

Компанийн нэр Монет ХХК болж өөрчлөгдөв. СЗХ-оос хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн эрх авав.

Компанийн нэр Монет Капитал ХХК болж өөрчлөгдөв.

МТНД ХХК, И АЙ ТИ ХХК, ТОСК ХХК, Промон трэйд ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээг тус тус үзүүлэв.

Ард Секюритиз ҮЦК ХХК болгон нэрээ өөрчлөв.

ХОҮ ХК-ийн урвуу нэгдэлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ, хаалттай хүрээнд таван компанийн бондыг амжилттай гаргав.

Хамтрагчид