• AIC 1380   +0 0.00%
 • APU 718.88   -1.12 -0.16%
 • BDS 1199   +0 0.00%
 • BODI 127.99   +2 1.56%
 • GOV 240   +0.39 0.16%
 • LEND 49.1   -1 -2.08%
 • MFC 68   +0.77 1.15%
 • MIK 12800   +1200 10.34%
 • MNDL 74   -0.02 -0.03%
 • MNP 1350   -40 -2.88%
 • NEH 24   +0.02 0.08%
 • SUU 214   -4.5 -2.10%
 • TTL 6890   -205 -2.94%
 • TUM 223   -6.99 -3.08%
 • AIC 1380   +0 0.00%
 • APU 718.88   -1.12 -0.16%
 • BDS 1199   +0 0.00%
 • BODI 127.99   +2 1.56%
 • GOV 240   +0.39 0.16%
 • LEND 49.1   -1 -2.08%
 • MFC 68   +0.77 1.15%
 • MIK 12800   +1200 10.34%
 • MNDL 74   -0.02 -0.03%
 • MNP 1350   -40 -2.88%
 • NEH 24   +0.02 0.08%
 • SUU 214   -4.5 -2.10%
 • TTL 6890   -205 -2.94%
 • TUM 223   -6.99 -3.08%

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

АМАРБАЯСГАЛАН ЭНХСАЙХАН

ТУЗ-ийн гүйцэтгэх дарга

ЦОГБАДРАХ ГАЛБАДРАХ

ТУЗ-ийн гишүүн

ЗОЛЗАЯА ЖАРГАЛСАЙХАН

ТУЗ-ийн гишүүн

ГАНЗОРИГ ЧУЛУУН

ТУЗ-ийн гишүүн

АРИУНБОЛД БАТХҮҮ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хамтрагчид