• ADU 618.99   +1 0.16%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   -1.21 -0.16%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   +2.73 1.14%
 • LEND 46.5   +0.08 0.17%
 • MFC 72.5   -0.17 -0.23%
 • MMX 2859   +0 0.00%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -7 -0.39%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   +3.13 1.50%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%
 • ADU 618.99   +1 0.16%
 • AIC 1428   +13 0.92%
 • APU 756   -1.21 -0.16%
 • BDS 1195   +0 0.00%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   +2.73 1.14%
 • LEND 46.5   +0.08 0.17%
 • MFC 72.5   -0.17 -0.23%
 • MMX 2859   +0 0.00%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -7 -0.39%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   +3.13 1.50%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

АМАРБАЯСГАЛАН ЭНХСАЙХАН

ТУЗ-ийн гүйцэтгэх дарга

ЦОГБАДРАХ ГАЛБАДРАХ

ТУЗ-ийн гишүүн

ЗОЛЗАЯА ЖАРГАЛСАЙХАН

ТУЗ-ийн гишүүн

ГАНЗОРИГ ЧУЛУУН

ТУЗ-ийн гишүүн

АРИУНБОЛД БАТХҮҮ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хамтрагчид