• AARD 8185   +230 2.72%
 • ADB 197.99   +13.42 6.86%
 • AIC 1257   +158 14.42%
 • APU 1720   -59 -3.43%
 • BDS 1145   -9 -0.75%
 • BOGD 2565   -30 -1.16%
 • GOV 300   -8.96001 -2.98%
 • INV 3900   -50 -1.22%
 • LEND 39.9   +0.689999 1.76%
 • MFC 112   +0.0599979 0.05%
 • MMX 3560   -12 -0.34%
 • MNDL 118   -3.58 -3.17%
 • MNP 1220   +5 0.43%
 • NEH 27.4   +0.34 1.26%
 • SUU 562   -17.9 -3.09%
 • TCK 26500   -2000 -7.41%
 • TTL 7405   +110 1.49%
 • TUM 668   -38.68 -5.74%
 • AARD 8185   +230 2.72%
 • ADB 197.99   +13.42 6.86%
 • AIC 1257   +158 14.42%
 • APU 1720   -59 -3.43%
 • BDS 1145   -9 -0.75%
 • BOGD 2565   -30 -1.16%
 • GOV 300   -8.96001 -2.98%
 • INV 3900   -50 -1.22%
 • LEND 39.9   +0.689999 1.76%
 • MFC 112   +0.0599979 0.05%
 • MMX 3560   -12 -0.34%
 • MNDL 118   -3.58 -3.17%
 • MNP 1220   +5 0.43%
 • NEH 27.4   +0.34 1.26%
 • SUU 562   -17.9 -3.09%
 • TCK 26500   -2000 -7.41%
 • TTL 7405   +110 1.49%
 • TUM 668   -38.68 -5.74%

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

АМАРБАЯСГАЛАН ЭНХСАЙХАН

ТУЗ-ийн гүйцэтгэх дарга

ЦОГБАДРАХ ГАЛБАДРАХ

ТУЗ-ийн гишүүн

ЗОЛЗАЯА ЖАРГАЛСАЙХАН

ТУЗ-ийн гишүүн

ГАНЗОРИГ ЧУЛУУН

ТУЗ-ийн гишүүн

АРИУНБОЛД БАТХҮҮ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хамтрагчид