• AARD 3400   -2 -0.06%
 • ADB 94   -3.73 -3.85%
 • AIC 730   -12.27 -1.66%
 • APU 1335   +6 0.45%
 • BDS 990   +0 0.00%
 • GOV 269   +0.11999 0.04%
 • INV 4150   +8 0.19%
 • LEND 34.99   -0.199999 -0.57%
 • MFC 107.99   +3.64 3.38%
 • MMX 4000   +6 0.15%
 • MNDL 91   -0.650001 -0.71%
 • MNP 805   +1 0.12%
 • NEH 22   +0.1 0.50%
 • SUU 522   -2.26002 -0.44%
 • TTL 6515   +360 5.54%
 • TUM 423.8   +3.68001 0.88%
 • AARD 3400   -2 -0.06%
 • ADB 94   -3.73 -3.85%
 • AIC 730   -12.27 -1.66%
 • APU 1335   +6 0.45%
 • BDS 990   +0 0.00%
 • GOV 269   +0.11999 0.04%
 • INV 4150   +8 0.19%
 • LEND 34.99   -0.199999 -0.57%
 • MFC 107.99   +3.64 3.38%
 • MMX 4000   +6 0.15%
 • MNDL 91   -0.650001 -0.71%
 • MNP 805   +1 0.12%
 • NEH 22   +0.1 0.50%
 • SUU 522   -2.26002 -0.44%
 • TTL 6515   +360 5.54%
 • TUM 423.8   +3.68001 0.88%

Ажлын туршлага


1.2 тэрбум.төг   l   Андеррайтер БОНД


2.3 тэрбум.төг   l   Андеррайтер IPO


1.5 тэрбум.төг   l   Зуучлагч ЗЭЭЛ


600 сая.төг   l   Андеррайтер БОНД


Due dilignence   l   Зөвлөх


700 сая.төг   l   Андеррайтер LC


28 тэрбум.төг   l   Зөвлөх M & A


2 тэрбум.төг   l   Андеррайтер


Жинст Увс ХК, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК   l   Зөвлөх M & A


2 тэрбум.төг   l   Андеррайтер


500 сая.төг   l   Андеррайтер


400 сая.төг   l   Андеррайтер

Хамтрагчид