• APU 756   +0.78 0.10%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   +2.73 1.14%
 • LEND 46.5   -0.81 -1.75%
 • MFC 72.5   +0.28 0.39%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -2 -0.11%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   -0.87 -0.42%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%
 • APU 756   +0.78 0.10%
 • BODI 132   +5.83 4.62%
 • GOV 242   +2.73 1.14%
 • LEND 46.5   -0.81 -1.75%
 • MFC 72.5   +0.28 0.39%
 • MNDL 67.49   +0.34 0.51%
 • MNP 1790   -2 -0.11%
 • NEH 28.5   +0.23 0.81%
 • SUU 211.9   -0.87 -0.42%
 • TTL 7315   +60 0.83%
 • TUM 215   +0.76 0.35%

Бидний тухай

“Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК нь 1997 онд анх байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зохих ёсны зөвшөөрлүүдийн дагуу брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх гэх мэт санхүүгийн зуучлалын цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа Монгол Улсын ууган компани юм. “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК нь 80 мянга гаруй иргэдэд үнэт цаасны арилжаанд оролцох дансыг нээж, 20 гаруй аж ахуй нэгжид 100 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилт босгох болон нэгдэх, нийлэх үйл ажиллагаанд зуучлагчаар оролцоод байна.

 

Хамтрагчид