• AARD 3910   +9 0.23%
 • ADB 106.02   -5.89 -5.38%
 • AIC 783.01   -2.59003 -0.33%
 • APU 1491   -3 -0.20%
 • BDS 1650   -50 -2.94%
 • BODI 121.5   -0.400002 -0.33%
 • BOGD 1840   -15 -0.81%
 • GLMT 1166   -10 -0.86%
 • GOV 251   -0.459996 -0.18%
 • INV 4850   +100 2.06%
 • LEND 33.99   -0.590002 -1.77%
 • MFC 115   +3.25 2.83%
 • MMX 4000   +0 0.00%
 • MNDL 86.8   -0.13 -0.15%
 • MNP 875   -2.24999 -0.26%
 • MSE 165.01   +0.759998 0.46%
 • NEH 20.62   -0.22 -1.06%
 • SBM 631.02   +16.05 2.54%
 • SUU 499   +0.0299976 0.01%
 • TTL 11090   +1440 14.92%
 • AARD 3910   +9 0.23%
 • ADB 106.02   -5.89 -5.38%
 • AIC 783.01   -2.59003 -0.33%
 • APU 1491   -3 -0.20%
 • BDS 1650   -50 -2.94%
 • BODI 121.5   -0.400002 -0.33%
 • BOGD 1840   -15 -0.81%
 • GLMT 1166   -10 -0.86%
 • GOV 251   -0.459996 -0.18%
 • INV 4850   +100 2.06%
 • LEND 33.99   -0.590002 -1.77%
 • MFC 115   +3.25 2.83%
 • MMX 4000   +0 0.00%
 • MNDL 86.8   -0.13 -0.15%
 • MNP 875   -2.24999 -0.26%
 • MSE 165.01   +0.759998 0.46%
 • NEH 20.62   -0.22 -1.06%
 • SBM 631.02   +16.05 2.54%
 • SUU 499   +0.0299976 0.01%
 • TTL 11090   +1440 14.92%

Хувьцаа гэж юу вэ?

Хувьцаа гэдэг нь та тухайн компанид хөрөнгө оруулан, оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр эрх эдлэхийг гэрчилсэн эзэмшлийн эрх бүхий үнэт цаас юм. Хувьцаа худалдан авснаар компанийн үйл ажиллагаанаас ноогдол ашиг хүртэх, мэдээлэл авах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцон саналаа өгөх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн хуульд заасан олон эрхийг эдлэх боломжтой.
Хувьцааны үнийн өөрчлөлт нь тухайн компанийн үйл ажиллагаа болон ирээдүй хэр байгаа болон ноогдол ашиг хуваарилж байгаа байдал зэргээс шууд хамаардаг. Хувьцааны зах зээлийн үнэ хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн үнэ цэнэ ямар байгааг илэрхийлдэг тул хувьцаа гаргагч этгээд “хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийг өсгөж арвижуулах явдал”-ыг үндсэн зорилгоо болгодог юм. Хувьцааны үнэ өсөх тусам компанийн нэр хүнд өсөж, унах тусам нэр хүнд нь унадаг.

Хамтрагчид