• AARD 3799   -177 -4.57%
 • ADB 102.01   +1.47 1.38%
 • ADU 461   -29 -6.05%
 • AIC 835   -21.61 -2.51%
 • APU 1355   -5 -0.37%
 • BNG 31000   +1000 3.33%
 • BODI 130   -0.02 -0.02%
 • GOV 274   +1.98 0.73%
 • INV 4349   +0 0.00%
 • LEND 39.89   -0.7 -1.76%
 • MFC 106.2   -5.22 -4.91%
 • MNDL 99   +2.66 2.76%
 • NEH 20   +0.02 0.10%
 • SUU 559   +13.18 2.40%
 • TCK 30000   +3860 12.85%
 • TTL 6900   +190 3.01%
 • TUM 445   +16.61 3.76%
 • AARD 3799   -177 -4.57%
 • ADB 102.01   +1.47 1.38%
 • ADU 461   -29 -6.05%
 • AIC 835   -21.61 -2.51%
 • APU 1355   -5 -0.37%
 • BNG 31000   +1000 3.33%
 • BODI 130   -0.02 -0.02%
 • GOV 274   +1.98 0.73%
 • INV 4349   +0 0.00%
 • LEND 39.89   -0.7 -1.76%
 • MFC 106.2   -5.22 -4.91%
 • MNDL 99   +2.66 2.76%
 • NEH 20   +0.02 0.10%
 • SUU 559   +13.18 2.40%
 • TCK 30000   +3860 12.85%
 • TTL 6900   +190 3.01%
 • TUM 445   +16.61 3.76%

Хувьцаа гэж юу вэ?

Хувьцаа гэдэг нь та тухайн компанид хөрөнгө оруулан, оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр эрх эдлэхийг гэрчилсэн эзэмшлийн эрх бүхий үнэт цаас юм. Хувьцаа худалдан авснаар компанийн үйл ажиллагаанаас ноогдол ашиг хүртэх, мэдээлэл авах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцон саналаа өгөх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн хуульд заасан олон эрхийг эдлэх боломжтой.
Хувьцааны үнийн өөрчлөлт нь тухайн компанийн үйл ажиллагаа болон ирээдүй хэр байгаа болон ноогдол ашиг хуваарилж байгаа байдал зэргээс шууд хамаардаг. Хувьцааны зах зээлийн үнэ хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн үнэ цэнэ ямар байгааг илэрхийлдэг тул хувьцаа гаргагч этгээд “хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийг өсгөж арвижуулах явдал”-ыг үндсэн зорилгоо болгодог юм. Хувьцааны үнэ өсөх тусам компанийн нэр хүнд өсөж, унах тусам нэр хүнд нь унадаг.

Хамтрагчид