• AIC 703   -2.91 -0.41%
 • APU 544   -1.66998 -0.31%
 • BNG 32900   +100 0.30%
 • BODI 115.5   +2.25 1.93%
 • GOV 197.9   +5.09 2.61%
 • LEND 33.2   -1.2 -3.61%
 • MFC 63   +0 0.00%
 • MMX 2800   -50 -1.75%
 • MNDL 40.99   +0.0500009 0.12%
 • NEH 15.98   +0.0700002 0.45%
 • SUU 201   +1.05 0.53%
 • TCK 12450   +10 0.08%
 • TTL 5495   +15 0.27%
 • TUM 148   +7.45 5.09%
 • AIC 703   -2.91 -0.41%
 • APU 544   -1.66998 -0.31%
 • BNG 32900   +100 0.30%
 • BODI 115.5   +2.25 1.93%
 • GOV 197.9   +5.09 2.61%
 • LEND 33.2   -1.2 -3.61%
 • MFC 63   +0 0.00%
 • MMX 2800   -50 -1.75%
 • MNDL 40.99   +0.0500009 0.12%
 • NEH 15.98   +0.0700002 0.45%
 • SUU 201   +1.05 0.53%
 • TCK 12450   +10 0.08%
 • TTL 5495   +15 0.27%
 • TUM 148   +7.45 5.09%

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Ногдол ашиг хүлээн авах данс нь тухайн харилцагчийн нэр дээрх данс байх шаардлагатай тул (хүүхэд бол хүүхдийн нэр дээрх данс заавал байх) та дансаа банкнаас баталгаажуулан шалгаж илгээгээрэй. Хэрэв дансны мэдээлэл буруу, алдаатай тохиолдолд засах боломжгүй тул мэдээллийг үнэн зөв шалгаж илгээнэ үү.  Заавал кирилл үсгээр бичнэ үү.

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Хамтрагчид