• ADU 570   -1.09003 -0.19%
 • AIC 1460   -44 -3.01%
 • APU 709   -0.16999 -0.02%
 • BDS 1071   -1 -0.09%
 • BODI 122.71   +0 0.00%
 • GOV 237   -1.86 -0.78%
 • LEND 50   +0.619998 1.25%
 • MFC 67   +1.26 1.89%
 • MNDL 74.84   -0.140002 -0.19%
 • MNP 1250   -5 -0.40%
 • NEH 24.71   -0.190001 -0.77%
 • SUU 210.3   -0.0500018 -0.02%
 • TCK 15190   +310 2.08%
 • TTL 6980   +5 0.07%
 • TUM 221.45   +1.12 0.51%
 • ADU 570   -1.09003 -0.19%
 • AIC 1460   -44 -3.01%
 • APU 709   -0.16999 -0.02%
 • BDS 1071   -1 -0.09%
 • BODI 122.71   +0 0.00%
 • GOV 237   -1.86 -0.78%
 • LEND 50   +0.619998 1.25%
 • MFC 67   +1.26 1.89%
 • MNDL 74.84   -0.140002 -0.19%
 • MNP 1250   -5 -0.40%
 • NEH 24.71   -0.190001 -0.77%
 • SUU 210.3   -0.0500018 -0.02%
 • TCK 15190   +310 2.08%
 • TTL 6980   +5 0.07%
 • TUM 221.45   +1.12 0.51%

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Ногдол ашиг хүлээн авах данс нь тухайн харилцагчийн нэр дээрх данс байх шаардлагатай тул (хүүхэд бол хүүхдийн нэр дээрх данс заавал байх) та дансаа банкнаас баталгаажуулан шалгаж илгээгээрэй. Хэрэв дансны мэдээлэл буруу, алдаатай тохиолдолд засах боломжгүй тул мэдээллийг үнэн зөв шалгаж илгээнэ үү.  Заавал кирилл үсгээр бичнэ үү.

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Хамтрагчид