• ADU 615.9   -13.94 -2.26%
 • AIC 709   -0.219971 -0.03%
 • APU 570   -2.78 -0.49%
 • BODI 113   +0.0999985 0.09%
 • GOV 198   +1.05 0.54%
 • LEND 29.07   -0.700001 -2.36%
 • MFC 70   +0 0.00%
 • MNDL 43.8   -0.0899991 -0.21%
 • MNP 590   -8 -1.34%
 • NEH 14.97   -0.0399998 -0.27%
 • SUU 214   -4.83 -2.26%
 • TTL 5750   -100 -1.74%
 • TUM 157   -5.25 -3.30%
 • ADU 615.9   -13.94 -2.26%
 • AIC 709   -0.219971 -0.03%
 • APU 570   -2.78 -0.49%
 • BODI 113   +0.0999985 0.09%
 • GOV 198   +1.05 0.54%
 • LEND 29.07   -0.700001 -2.36%
 • MFC 70   +0 0.00%
 • MNDL 43.8   -0.0899991 -0.21%
 • MNP 590   -8 -1.34%
 • NEH 14.97   -0.0399998 -0.27%
 • SUU 214   -4.83 -2.26%
 • TTL 5750   -100 -1.74%
 • TUM 157   -5.25 -3.30%

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Ногдол ашиг хүлээн авах данс нь тухайн харилцагчийн нэр дээрх данс байх шаардлагатай тул (хүүхэд бол хүүхдийн нэр дээрх данс заавал байх) та дансаа банкнаас баталгаажуулан шалгаж илгээгээрэй. Хэрэв дансны мэдээлэл буруу, алдаатай тохиолдолд засах боломжгүй тул мэдээллийг үнэн зөв шалгаж илгээнэ үү.  Заавал кирилл үсгээр бичнэ үү.

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Хамтрагчид