Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Ногдол ашиг хүлээн авах данс нь тухайн харилцагчийн нэр дээрх данс байх шаардлагатай тул (хүүхэд бол хүүхдийн нэр дээрх данс заавал байх) та дансаа банкнаас баталгаажуулан шалгаж илгээгээрэй. Хэрэв дансны мэдээлэл буруу, алдаатай тохиолдолд засах боломжгүй тул мэдээллийг үнэн зөв шалгаж илгээнэ үү.  Заавал кирилл үсгээр бичнэ үү.

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Хамтрагчид