• ADU 630   +30.31 4.99%
 • AIC 750   +5.27002 0.70%
 • APU 590   -5.21997 -0.88%
 • BODI 128   -1.89999 -1.46%
 • GOV 200   -1.21 -0.61%
 • LEND 32.77   +0.180002 0.56%
 • MFC 67.46   +0.46 0.69%
 • MMX 2800   +99 3.54%
 • MNDL 49   -1.22 -2.49%
 • MNP 670   -22.66 -3.36%
 • NEH 14.8   +0.25 1.74%
 • SUU 203.5   +1 0.49%
 • TTL 6950   +55 0.79%
 • TUM 170   -0.679999 -0.41%
 • ADU 630   +30.31 4.99%
 • AIC 750   +5.27002 0.70%
 • APU 590   -5.21997 -0.88%
 • BODI 128   -1.89999 -1.46%
 • GOV 200   -1.21 -0.61%
 • LEND 32.77   +0.180002 0.56%
 • MFC 67.46   +0.46 0.69%
 • MMX 2800   +99 3.54%
 • MNDL 49   -1.22 -2.49%
 • MNP 670   -22.66 -3.36%
 • NEH 14.8   +0.25 1.74%
 • SUU 203.5   +1 0.49%
 • TTL 6950   +55 0.79%
 • TUM 170   -0.679999 -0.41%

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Ногдол ашиг хүлээн авах данс нь тухайн харилцагчийн нэр дээрх данс байх шаардлагатай тул (хүүхэд бол хүүхдийн нэр дээрх данс заавал байх) та дансаа банкнаас баталгаажуулан шалгаж илгээгээрэй. Хэрэв дансны мэдээлэл буруу, алдаатай тохиолдолд засах боломжгүй тул мэдээллийг үнэн зөв шалгаж илгээнэ үү.  Заавал кирилл үсгээр бичнэ үү.

Ногдол ашгийн данс баталгаажуулах

Хамтрагчид